Avís legal & cookies

Avís legal en referència a la web maratoempuries.com i a tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de L’Escala.

Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers. L’objectiu de la cookie és adaptar el contingut de la web al seu perfil i necessitats, sense cookies els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien minvats notablement. Si desitja consultar més informació sobre què són les cookies, què emmagatzemen, com eliminar-les, desactivar-les, etc., cal que es dirigeixi a aquest enllaç.

Condicions

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de L’Escala.

La informació que es facilita no potser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, incloent-hi la gratuïta. L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets deo de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents.

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de L’Escala no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web. Caldrà, però, atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicacions.

Danys i perjudicis

Avís legal. L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de L’Escala no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic. Motivats o no per causes alienes a nosaltres.

1.- No garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus informàtics.

2.- D’interferències, omissions, interrupcions, avaries telefòniques o desconnexions del servei web.

3.- Dels retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet.

4.- Dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de L’Escala.

5.- De la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta administració.

6.- No garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web. Quan sigui possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del servei.

7.- L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de L’Escala es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web. També a modificar l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

8.- Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers, amb el que això implica per l’usuari.

9.- L’ús del portal, www.maratoempuries.com, implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.